Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2013

live-while-we-are-young
7139 a572
Reposted fromrudykon rudykon viaarizonadream arizonadream
4175 d9a8

woah, mind blown.

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viabaahha baahha
live-while-we-are-young
0540 9628
Reposted fromzakurzonateczka zakurzonateczka
live-while-we-are-young
powiedz mi czy lubisz herbatę z cytryną czy bez. w jakich proporcjach lejesz mleko do kawy. jakie jest Twoje ulubione śniadanie. gdzie chadzasz na spacery, żeby uciec od świata. co czujesz, gdy widzisz uśmiechnięte dziecko. opowiedz mi najśmieszniejszą i najsmutniejszą historię ze swojego dzieciństwa. czy lubisz bardziej sadzone czy też wolisz jajecznicę. co ostatnio sprawiło, że płakałaś i kiedy czułaś, że już więcej nie dasz rady. opowiedz mi o swoim wymarzonym domu, czy chciałabyś mieć kręcone czy proste schody na drugie piętro. powiedz mi co Cię wzrusza, a co denerwuje. możesz mówić godzinami, chcę poznać Cię ze wszystkimi Twoimi wadami i niedociągnięciami.
Reposted fromawaken awaken viazakurzonateczka zakurzonateczka
live-while-we-are-young
2612 a371 500
Reposted fromheledorebabe heledorebabe
live-while-we-are-young
    Jeszcze nikt nigdy nie podarował mi tak pięknego uśmiechu, jaki Ty podarowałeś mi dzisiaj
     
— dziękuję
Reposted fromstuffiti stuffiti
live-while-we-are-young
live-while-we-are-young
5646 3b59

July 26 2013

7849 6717
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasmutnazupa smutnazupa
0924 85e3
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawerterowska werterowska
live-while-we-are-young
7777 ccea

July 23 2013

live-while-we-are-young
3936 b406 500
Reposted fromabsurdlife absurdlife viawerterowska werterowska
live-while-we-are-young
Nigdy nie zapominaj, że Bóg zawsze stawia ludzi na naszej drodze z jakiegoś powodu
— Evans, " Dotknąć nieba".
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viawerterowska werterowska

July 21 2013

live-while-we-are-young
0648 a44d
Reposted bypakotka pakotka
live-while-we-are-young
NAJGORSZY CZAS W ŻYCIU
TO CZAS PRZESZŁY NIEDOKONANY
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viagitarowaaaA gitarowaaaA

July 18 2013

live-while-we-are-young
3404 7021
"Między Londynem a Paryżem jest taka różnica, że Paryż jest dla cudzoziemców, a Londyn dla Anglików. Anglia zbudowała Londyn na swój własny użytek, a Francja zbudowała Paryż dla całego świata." <3 
live-while-we-are-young
0623 06ea
Reposted fromgitarowaaaA gitarowaaaA
live-while-we-are-young
2524 ea6a
Reposted bysueruerutkajestsuperasiunka2991CordeliaAutumDajanaagitarowaaaA

July 16 2013

2655 3e88 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaarizonadream arizonadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl