Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2013

live-while-we-are-young
A kiedy raz kogoś pokochasz... chyba kochasz go już na zawsze.
— Stephen King - Christine
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaxannabelle xannabelle
live-while-we-are-young
"Przyjaźń" to nie słowo ani relacja... To cicha obietnica, która mówi: byłam, jestem i będę przy Tobie w każdej chwili w której będziesz mnie potrzebować.
Reposted fromnezavisan nezavisan viawonderLife wonderLife
live-while-we-are-young
Bo ja lubię do Ciebie pisać. Z różnych powodów. Między innymi dlatego, że chcę, żebyś wiedział, że myślę o Tobie. To dość egoistyczna pobudka, ale nie mam zamiaru się jej wypierać. A myślę dużo i często. Właściwie myśli o Tobie towarzyszą mi w każdej sytuacji. I nie masz pojęcia, jak bardzo mi z tym dobrze. A przy okazji wymyślam różne rzeczy. Z którymi też przeważnie jest mi dobrze. Bo bardzo wysoko cenię fakt, że zaistniałeś w moim życiu. Ostatnio zresztą trudno używać takich słów jak "cenię". Ostatnio czasami wydaje mi się, że słowa są za małe. Dlatego dziękuję Ci. Dziękuję Ci z całą powagą i nieuchronnym lekkim wzruszeniem za to, że jesteś. I że ja mogę być.
Reposted fromnicotine nicotine viawonderLife wonderLife
live-while-we-are-young
6909 2238 500
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viagitarowaaaA gitarowaaaA
live-while-we-are-young
3225 87bb
Reposted fromscorpix scorpix viagitarowaaaA gitarowaaaA

November 01 2013

live-while-we-are-young
Czasem obracam się i czuję w powietrzu Twój zapach i nie mogę, kurwa, nie mogę nie wyrazić tego potwornego kurewsko koszmarnego fizycznego bólu kurewskiej tęsknoty za Tobą.
— Sarah Kane
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viawonderLife wonderLife

October 31 2013

The Sleepy Hallow


Submitted by padfoot
Reposted frominspired inspired viabaahha baahha

September 24 2013

live-while-we-are-young
w życiu żałujemy tylko tego, czego nie spróbowaliśmy.
— jeśli czujesz, że chcesz, zrób to!
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viawerterowska werterowska
live-while-we-are-young
2706 d98d
Reposted fromgdybam gdybam

September 23 2013

live-while-we-are-young
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viagitarowaaaA gitarowaaaA
live-while-we-are-young
7205 5968
Reposted fromasiiieek asiiieek viagitarowaaaA gitarowaaaA
live-while-we-are-young
7274 a5c4
live-while-we-are-young
0261 04b0
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viawerterowska werterowska
live-while-we-are-young
Tworzenie opowieści to przecież magia. Nawet najmniejszy akt kreacji to działanie niemalże nadprzyrodzone.
— Christopher Vogler - Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy
Reposted frompuella13 puella13 viawerterowska werterowska
live-while-we-are-young
2574 53fb
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxannabelle xannabelle

September 21 2013

Nasze myśli i wyobraźnia są jedynymi prawdziwymi ograniczeniami naszych możliwości.
— Orison Swett Marden
Reposted frombadamowicz badamowicz viashabbadoo shabbadoo
live-while-we-are-young
5346 b4de
Reposted frompakotka pakotka
live-while-we-are-young
7833 cce3 500
Reposted frompakotka pakotka
live-while-we-are-young
W tym momencie jest 6,470,818,671 ludzi na świecie.
Niektórzy uciekają przestraszeni. Inni wracają do domu.
Niektórzy mówią kłamstwa, żeby przetrwać dzień. Inni właśnie mierzą się z prawdą.
Niektórzy są źli, prowadząc wojnę z dobrem. A inni są dobrzy, walcząc ze złem.
Sześć miliardów ludzi na świecie.
Sześć miliardów dusz.

A czasami, wszystkim, czego potrzebujesz, jest jedna.
— Peyton Sawyer, One Tree Hill

September 20 2013

live-while-we-are-young
0950 1cf0
Reposted byaniolysawsrodnasmagdowkato
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl